Novinky - Newsletter

 Odběr novinek můžete snadno odhlásit z každého zaslaného newsletteru.
You could easily unsubscribe from any sent newsletter.

 

Srpen - August 2019

Strážní andělé

Text se připravuje...

...celý newsletter k dispozici odběratelům novinek.

 

- - - - - - -

Guardian Angels

Comming soon...

...full newsletter for subscribers only.

Červenec - July 2019

Helmut Newton e.t.c.

Když přišlo pozvání na letošní malířské sympozium, nijak jsem se přípravami netrápil. V den odjezdu jsem naházel do desek pár fotografií od Helmuta Newtona s tím, že se to nějak vyvine.

V Holubníku statečných žen královských poblíž Pardubic, kde jsme promptně přeměnili apartmány v ateliéry, na mě čekalo překvapení. Na stole ležely dvě krásné monografie - koho jiného něž Helmuta Newtona. Moje téma tak bylo zpečetěno odkudsi shůry.

Výborná parta malířů z ohruhu pražské Galerie La Femme, která sympozium pořádala, vychrlila během týdne obrazy na společnou výstavu. Boris jich bravurně namaloval osm, Igor ze Slovenska také tak, Mona, Juraj a Bohumil sice méně...

...celý newsletter k dispozici odběratelům novinek.

 

- - - - - - -

Helmut Newton e.t.c. (english)

When I recieved an invitation to this year'symposium, I didn't care abou any preps. I simply threw couple of Helmut Newton's photographs to a sketchbook with a hazy idea that will develop itself.

In Devecote guest house in the middle of Czech country we promptly changed apartmans to art studios. A suprise waited for me there. Two monographs of Helmut Newton. My intent was sealed so.

The great team of painters from Prague'La Femme Gallery made during the following week artworks for a collective exhibition. Boris painted eight of them, Slovak Igor too, Mona, Juraj and Bohumil a little less...

...full newsletter for subscribers only.

Červen - Juny 2019

Noční život

Nejsem noční pták. Můj život těžce závisí na slunci, světle a barvách. Jejich úbytek se v noci projevuje narůstající únavou a v zimě pak sžíravou depresí. Není to však bez vyjímky. Na nedávné vernisáži výstavy Jseš sexy v Dobřichovicích jsem se po dlouhé době setkal s přáteli a jejich přítomnost mi dodala dostatek adrenalinu a energie. Popíjelo se a klábosilo do noci a milá společnost měla podobný efekt jako slunce na obloze.

Efekt na ně má take alkohol, a to značný. Piju rád a vydržím prd. Z galerijního baru jsem nad ránem vyšel vrávoravým krokem a bujaře se vydal směrem k hotelu. Když mi druhý den kamarád Marek poslal noční fotografii, kde podnapile rozmlouvám s Ježíšem na kříži, radost mi příliš neudělal. Alkoholový mrak mi dal milosrdně zapomenout...

...celý newsletter k dispozici odběratelům novinek.

 

- - - - - - -

Night life

I'm not a night bird. My life deeply depends on sun, light and colors. Fatigue comes to my mind and body in the night and depression in winters. Of course, there are exceptions. When I met friends at the opening of You are sexyexhibition recently, they gave me needful energy and adrenaline. We were drinking and chattering all night and the good society had similar effect like sun on the sky. 

Alcohol gives me drive, too. I like to drink, but I stand it worse. When I left the gallery bar, my walk was reeling and direction to the hotel loosing. When I got lately the night photo of my alcoholic talk to Jesus from my friend Marek, I was not so far happy. Alcohol let me forget the night eccentricity...

...full newsletter for subscribers only.

LIFE  •  POP  •   News  •  About  •  Exhibitions  •  Contact

All images and artworks ©Richard Augustin 2019.
Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.

These photos are copyrighted by their respective owners. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.